Osoby z autyzmem
mogą i chcą pracować.

„Pas startowy” to szansa na zmianę systemu
w zatrudnianiu młodzieży z niepełnosprawnościami.
 

Trzej pracownicy przy stole

Praca

  • jest drogą do usamodzielnienia ekonomicznego i poprawy warunków bytu
  • to sposób na integrację z otoczeniem
  • chroni przed regresem umiejętności wypracowanych w szkole
  • daje rodzicom przestrzeń do życia własnym życiem

 

70% osób niepełnosprawnych nie pracuje.
(raport NIK)

Wyzwania

Ikona - Pracownik

Konieczność zapewnienia trenerów pracy, bardzo często w stosunku 1:1

Ikona - Trzymające się dłonie

Dofinansowania, jakie otrzymuje pracodawca na otwartym rynku, nie rekompensują ponoszonych kosztów.

Budynek

Tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej, aby zwiększyć zatrudnienie osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami do poziomu ok. 60 osób, uzyskując jednocześnie dofinansowania na poziomie rekompensującym wysiłek utrzymania miejsc pracy dla podopiecznych.

Ilustracja ZAZ-u - elewacja południowa
Elewacja POŁUDNIOWA
Ikona - Budynek Zakładu

Dwukondygnacyjna nieruchomość w planowanej zabudowie bliźniaczej

Ikona - Trzy liście

Budynek przyjazny środowisku naturalnemu (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy rekuperacji)

Ikona - Mapa z pinezką

Sulechów, ul. Czereśniowa - bezpośrednie sąsiedztwo Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Osób z Autyzmem

Harmonogram

Etap I - Budynek A
Luty 2022
Uzyskanie pozwolenia na budowę, wyłonienie generalnego wykonawcy, rozpoczęcie budowy
Maj 2023
Planowane zakończenie budowy
Etap II - Budynek B
W zależności od uzyskana funduszy - niezależne od nas
Jesień 2024
Termin uruchomienia ZAZ w obu budnykach

Działania miękkie

Pracownik obsługujący fotokopiarkę

  • Program stażowy dla przyszłych pracowników z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
  • Współpraca z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi w tworzeniu klas zawodowych dla osób z autyzmem
  • Długofalowo: inspiracja do tworzenia systemu aktywizacji zawodowej osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, bycie pasem startowym dla młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wchodzących na rynek pracy

„Pas startowy” buduje
Fundacja Generado
dzięki wsparciu

Rodzina Dalej Razem


Budowa lokalnego systemu wsparcia od diagnozy po dorosłość


Tworzenie infrastruktury lokalowej na potrzeby usamodzielniania i aktywizacji zawodowej


Prowadzenie działalności biznesowej przy zaangażowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Osoby z autyzmem współtworzą produkty, które są kupowane na wolnym rynku, a motywacją klientów nie jest chęć pomocy osobom niepełnosprawnym, ale zaspokojenie swoich potrzeb konsumenckich poprzez zakup towaru najwyższej jakości.

Grafika na stronie - Papierowy samolot

Wspieram

Ikona - Budynek Zakładu
Jeśli chcesz mieć udział w powstaniu Zakładu Aktywizacji Zawodowej, przekaż 1,5% podatku.

KRS: 0000 6259 13

Przekaż datek

Ilustracja - Składany samolot
Zachęć innych do wsparcia!

Pobierz i złóż

Kontakt